Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΩΣ 30/6/2021

Periptera Παρασκευή, 27/11/2020
327 0

Οπως ανακοίνωσε η ΓΣΕΒΕΕ, αναστέλλονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 οι Γενικές συνελεύσεις και Αρχαιρεσίες των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργάνων.

Δείτε την ανακοίνωση:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4756/2020-ΦΕΚ Α΄235/26-11-2020:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 72 «Παράταση της θητείας των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών» η θητεία των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982 (Α΄79) των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, εφόσον είτε έληξε από την 11η Ιουνίου 2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), το άρθρο 28 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το Ν. 4722/2020 (Α΄177), παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021.

Β. Εξαιρετικά έως 30.6.2021 οι Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Ν. 1264/82, των Σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα), όπως και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, δύναται να διεξάγονται μετά από απόφαση των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησής τους, με την χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών τους.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του Ν. 1712/87 όπως ισχύει. Επομένως ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Τελευταίο Τεύχος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Banner - 1
Banner - 2

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ